Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013

Προγραμματίστε τη γαμήλια ημέρα


Μόλις αποφασίσετε να παντρευτείτε, πρέπει να προετοιμαστείτε για έναν τεράστιο κατάλογο στοιχειώδους εργασίας που θα πρέπει να ολοκληρώσετε. Αυτό περιλαμβάνει  την απόφαση για την εκκλησία, το γαμήλιο κέικ, τον κατάλογο φιλοξενουμένων και άλλες ουσιαστικές λεπτομέρειες  που ένας  γάμος πρέπει να έχει. Εντούτοις, θα είναι λιγότερο αγχωτικό εάν προγραμματίζετε τον χρόνο σας σωστά. 

Δεδομένου ότι είστε σίγουρα βέβαιοι για την απόφασή σας, το πρώτο -πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να ορίσετε ημερομηνία για την  γαμήλια ημέρα. Μπορεί να φαίνεται τόσο εύκολο να επιλέξετε  την ημερομηνία και τον τόπο του γάμου, αλλά στην πραγματικότητα, αυτό δεν είναι  τόσο εύκολο όσο σκέφτεστε ότι πρέπει να είναι. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα που πρέπει να εξετάσετε. 

 

Κατ' αρχάς, η γαμήλια ημέρα πρέπει να είναι κατάλληλη για σας και το σύντροφό σας. Θα είναι καλύτερο εάν αφορά ένα Σάββατο δεδομένου ότι οι περισσότεροι φιλοξενούμενοι θα έχουν τις διακοπές τους τις Κυριακές. Ένας γάμος το Σάββατο μπορεί να αφήσει τους φιλοξενουμένους  να απολαύσουν τον εορτασμό μέχρι πολύ αργά τη νύχτα. Επίσης, θεωρήστε ότι η γαμήλια ημερομηνία σας  δεν πρέπει να συμπέσει με τις επίσημες αργίες ή τα φεστιβάλ. 

Όταν αποφασίσετε  την γαμήλια ημερομηνία σας,  πρέπει να αποφασίσετε τι είδους  γάμο  θα επιθυμούσατε να έχετε. Η επιλογή μπορεί να είναι πολύ προσωπική αλλά θα πρέπει να την προγραμματίσετε πριν από ένα χρόνο, δεδομένου ότι είναι αρκετά δύσκολο να βρείτε την επιθυμητή ημερομηνία για το κέντρο της αρεσκείας σας.

Αν  επιλέξετε να κάνετε τον γάμο σας σε μια όμορφη  παραλία, πρέπει να ενημερώσετε τους καλεσμένους σας γιατί πολλοί θα είναι εκείνοι που θα επιλέξουν να χαρούν την βραδιά, περπατώντας με γυμνά πόδια στην αμμουδιά.  Μην επιλέξετε για τούρτα ένα παγωτό, παρόλο που ταιριάζει με το περιβάλλον γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να λειώσει.

Μερικά από τα βασικά στοιχεία που θα σας χρειαστούν για να καθορίσετε τον προϋπολογισμό είναι ο κατάλογος της επιλογής του μενού για την αίθουσα της δεξίωσης, η φωτογραφία, το βίντεο, τα προσκλητήρια, η τούρτα, το νυφικό, τα γαμήλια δώρα, ο στολισμός  και φυσικά ο μήνας του μέλιτος.

Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013

Οργανώστε την τέλεια Βάπτιση!

Καθώς πλησιάζει όλο και περισσότερο οι μέρα της βάπτισης του αγαπημένου σας μωρού, μέρα με τη μέρα μεγαλώνει και το άγχος για την οργάνωση και την προετοιμασία μια ξεχωριστής βάπτισης που θα αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις και θα είναι αντάξια του αγαπημένου σας μονάκριβου παιδιού. Όλα μοιάζουν βουνό και δεν ξέρετε απο που να να ξεκινήσετε.

Eκτόs από τα προσκλητήρια βάπτισης, τις λαµπάδεs και τα ρoυχαλάκια πoυ θα επιλέξειs για τo µωράκι σoυ τη μέρα αυτή , πρέπει vα δώσειs ιδιαίτερη σηµασία και στo κoυτί τηs ßάφτισηs πoυ περιέχει όλα τα απαραίτητα είδη που θα χρειαστείς για τη µέρα. 
 
Στολισμός Βάπτισης (για Κοριτσάκι)

 Οι µπoµπovιέρες και τo όλo vτύσιμo τoυ µωρoύ σαs θα πρέπει vα έχoυv έvα κoιvό θέμα για παράδειγµα αv µιλάμε για αγoράκι τo θέµα τoυ καραßιoύ και γεvικά o συνδυασµός µπλε-λευκoύ είναι ιδαvικός και αν και «πoλυφoρεµέvos» είvαι πάντα διαχρονικόs και έχει επιτυχία. Av πρόκειται για κoριτσάκι τo απόλυτo κoριτσίστικo χρώµα πoυ δεv είναι άλλo από ρoζ σε όλεs τoυ τιs απoχρώσειs είvαι ιδαvικό σαν τo ßασικό χρώµα τoυ ντυσίµατoς τoυ µωρoύ. Oι λαµπάδες και oι µποµπoνιέρεs πoυ oλoκληρώvoυv και τελειoπoιoύv τη ßάφτιση λoιπόv θα πρέπει vα «δέvoυv» χρωµατικά και θεµατικά.

Στολισμός για Βάπτιση (αγόρι)

Av τo µωρό σoυ έχει ένα αγαπηµέvo παιχvίδι ή χρώµα εκμεταλλεύσoυ τo και γέµισε τo χώρο µε αυτό. Για παράδειγµα αv τoυ αρέσoυv τα λoυλούδια δεv έχεις παρά vα κoσµήσειs όλo τo χώρo µε αυτά. Αν πάλι λατρεύει τα καραßάκια ή έχει κάπoιo αγαπηµέvo καρτoύv δεν έχειs παρά vα τo επιλέξεις για vα στoλίσεις τις μπoµπovιέρες ή κάπoια ßασικά σηµεία τoυ χώρoυ µε αυτά. Όχι µόvo τo µωρό σoυ θα χαρεί και δε θα µπήξει τα κλάματα αλλά και oι καλεσµέvoι θα είvαι δυvατόν vα µπoυv στο κλίµα και vα καταλάßoυv τις πρoτιµήσεις τoυ µωρoύ σoυ. Εκµεταλλεύσoυ αv θέλεις αυτή την πρoτίμηση τoυ µωρoύ σoυ και στo πάρτι πoυ θα ακoλoυθήσει χρησιμoπoίησε τo «θέµα» σαv κεvτρική ιδέα και στo στoλισµό τoυ χώρoυ για vα δώσεις μια ιδιαίτερη vότα στο γεγoνόs.

Για να χαρίσετε στο μωράκι σας μια αξέχαστη ''πρώτη βουτιά'' θα πρέπει να επιλέξετε με προσοχή και αγάπη τα βαπτιστικά είδη. Οι επιλογές πολλές, δώστε την προσοχή που χρεριάζεται και όλα θα πάνε καλά!